ATTESTER

Når du skal have udfyldt en attest er det vigtigt at du bestiller tiden telefonisk. Det skyldes at tidsforbruget pr attest kan variere, og det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige mængde tid.

HUSK: 

1) at medbringe udskrift af attestanmodningen (fra kommune, forsikringsselskab eller lign) til konsultationen.

2) at forberede dig- gennemlæs attesten, udfyld din del af den, og hav relevante oplysninger klar til lægen; ofte vil der eksempelvis blive spurgt til sygemeldingsdatoer, som lægehuset ikke kan forventes at have kendskab til. Og de er nødvendige for at attesten kan færdiggøres.

Attestpriser