ATTESTER

 

LÆGEATTESTER IFM UDLANDSREJSER (CORONA-ATTEST), klik her.

 

Når du skal have udfyldt en attest, er det vigtigt at du bestiller tiden telefonisk. Det skyldes, at tidsforbruget pr attest kan variere, og det er vigtigt, at der afsættes den nødvendige mængde tid.

HUSK: 

1) Medbring UDSKRIFT AF ATTESTANMODNINGEN (fra kommune, forsikringsselskab eller lign) til konsultationen. Det er ikke tilstrækkeligt at du medbringer det på din telefon!

2) Forbered dig- GENNEMLÆS ATTESTEN, print den, udfyld din del af den, og hav relevante oplysninger klar til lægen; ofte vil der eksempelvis blive spurgt til sygemeldingsdatoer, navne på fysioterapeuter og andre behandlere, behandlingsvarighed hos disse, som lægehuset ikke kan forventes at have kendskab til. Og de er nødvendige for at attesten kan færdiggøres (dette punkt gælder dog sjældent kommunale attester).

3) Attestarbejde er IKKE DÆKKET AF SYGESIKRINGEN- og er derved en privat ydelse, som vi udfører udover vores almindelige arbejde. Medbringer du ikke de nødvendige oplysninger og papirer til konsultationen, så attestarbejdet forlænges udover det planlagte, vil vi opkræve dig et GEBYR .

 

Attestpriser