B12

B-12 VITAMIN (INDSPRØJTNINGER)

 

Generelt er det sådan at "hvis lægen er i tvivl om indholdet/ kvaliteten af det præparat, patienten beder om at blive behandlet med, bør lægen afstå fra at behandle med præparatet" (Styrelsen for Patientsikkerhed).

Hidtil har vi givet B12 vitamin injektioner indkøbt i udlandet. Vi er imidlertid nu opmærksomme på, at det  kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko, og vil derfor kun indgive B12 vitamin indkøbt på danske apoteker.

I Danmark er B12 vitamin til indsprøjtning registreret som lægemiddel, og således underlagt de kvalitetskontrolprocedurer der gælder for medicin. I Tyskland er nogle af produkterne kategoriseret som et kosttilskud og derfor ikke underlagt samme kvalitetskontrolkrav. Endvidere har vi ingen garanti for hvordan produkterne har været opbevaret under transporten (ofte post) fra Tyskland til Danmark.

Herudover er der det forhold, at nogle af de B12 vitamin præparater der kan købes i Tyskland indeholder Cyanocobalamin.  Cyanocobalamin indeholder cyanid som er giftigt specielt for rygere, men også for ikke-rygere. Vibeden, som bruges i Danmark, indeholder Hydroxycobalamin og således ikke det giftige cyanid. Hydroxycobalamin har også en længere halveringstid, det vil sige det bliver længere i kroppen og behøver ikke gives så tit. Det er et naturligt stof hvor Cyanocobalamin er et syntetisk stof. Cyanocobalamin er desuden særlig farligt for mennesker med leverproblemer, nedsat nyrefunktion og som tidligere nævnt rygere, da disse mennesker er dårligere til at eliminere cyanidet.

Grundet de mange muligheder for, at der sker utilsigtede hændelser ved indgift af produkter købt i udlandet, har vi besluttet at ensrette proceduren til, at vi kun vil indgive produkter indkøbt på danske apoteker- vi har ikke kapacitet til at foretage enkel-vurderinger ift patientsikkerheden af de forskellige produkter