DER VIL VÆRE VENTETID I LABORATORIET OG VED SPIDSBELASTNINGER VIL IKKE AKUTTE PRØVER BLIVE AFVIST.......